WERKPLAATS EN OVERKAPPING

OPGELEVERD 2015

 

Opdracht was om aan de achterzijde van een bestaand woonhuis een werkplaats en overkapping te realiseren.  Het ontwerp bestaat uit een plaat (het dak) en een doos (de werkplaats). Om de het idee van de plaat zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen zijn alle zichtbare delen van de plaat bekleed met HPL. De doos is afgewerkt met hoogwaardige rabatdelen. In de gevelopeningen zijn kozijnen geplaats met dikke houten stijlen (90mm in aanzicht). De plaat draagt zijn krachten zo veel mogelijk af op doos en heeft aan de randen enkele kolommen staan. De kolom op de voorste hoek is met opzet weggelaten om een klein open terras te creeren waar de ochtendzon op valt. In een later stadium is gekozen om zonnepanelen te plaatsen, deze zijn op het platdak geplaatst en zo gunstig mogelijk georienteerd tov de zon. De panelen leveren voldoende elektriciteit om de werkplaats en het woonhuis zelfvoorzienend te maken.